Doradztwo edukacyjno-zawodowe – młodzież

Nie masz pomysłu, jaką wybrać szkołę? W którym kierunku się kształcić? Wahasz się między kilkoma opcjami? Nie wiesz, jakie przedmioty rozszerzyć w liceum? Trudno Ci określić własne predyspozycje zawodowe? Myślisz o studiowaniu za granicą i nie bardzo wiesz, jak się za to zabrać? A może brak Ci pewności siebie, słabo sobie radzisz ze stresem lub też trudno Ci ogarnąć wszystkie obowiązki, które masz na głowie?

Jeśli choć raz odpowiedziałeś „tak”, zapraszamy do EduNowej!

Co oferujemy?

Indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych

Dwa spotkania z zakresu poradnictwa zawodowego, podczas których przeprowadzimy badanie Twoich predyspozycji, zainteresowań zawodowych i wspólnie przeanalizujemy wyniki badania. Wskażemy, jakie masz talenty, mocne strony, które warto wykorzystać i rozwijać. Omówimy, jak zaplanować Twoją ścieżkę edukacyjno-zawodową, zastanowimy się, jakie oferuje perspektywy. Opracujemy wspólnie plan działania, który pozwoli Ci z sukcesem zrealizować ustalone cele.

Warsztaty rozwoju osobistego

To dziesięć cotygodniowych półtoragodzinnych warsztatów, których zadaniem jest uzupełnienie edukacji szkolnej o umiejętności niezbędne dla tzw. efektywności osobistej, a przy tym poszukiwane na rynku pracy. Każdy warsztat dotyczy innej sprawności:

 • Planowanie czasu i samokontrola w realizacji zaplanowanych działań
 • Techniki skutecznej komunikacji
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć (rozwijanie koncentracji)
 • Mnemotechniki
 • Dobre notatki (z lekcji) – jak je tworzyć?
 • Wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Asertywność
 • Elementy savoir-vivre’u
 • Autoprezentacja i spotkanie ze stylistą

Warsztaty realizowane są w dwóch grupach wiekowych:

 • Uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • Licealiści

Sposób pracy na zajęciach oraz materiały dostosowane są do potrzeb rozwojowych każdej z grup. Grupy startują, gdy zbierze się minimum sześciu uczestników.

zobacz dostępność doradcy